• Els XXVI Jocs Florals de Calella clouen amb èxit la commemoració del seu centenari

    by  • 14/03/2008 • General • 0 Comments

    Un any més, els Jocs Florals de Calella 2008 van tenir un important èxit de participació de poetes i poetesses d’arreu del Principat. En el conjunt de les vuit categories del concurs, 205 treballs presentats van donar lloc al següent ve­redicte: La Flor Natural, al mi­llor poema que canti l’amor, per a “Memoràndum” de Car­mina Boix i Ribera, de Saba­dell. Englantina, al millor poe­ma que enalteixi la nostra terra, per “La llarga espera” de Ferran Soler i Rubió, d’A­renys de Mar. Viola, al mi­llor poema que enalteixi els valors espirituals, per “Mis­satge de primavera” de Lluís Gassó i Carbonell, de Barce­lona. Pre­mi Maria Cardona”, al millor poema que lloï les mans, per “La llibertat de les mans” de Cristina Molina i Martín, de Lleida. Premi Francesc Cas­tells, al millor poema que enalteixi el pas del temps, per a “Calendari” de Maria Isabel Val­verde i Her­nández, de Cer­vera. Premi ju­venil La Llopa, de tema lliure per a autors fins a 20 anys, per “Pètria perspectives” de Joa­quim Toset i Mas­­­déu, de Reus. Premi Fran­­­­­­cesc Grau, per a la millor pro­sa poètica de tema lliure, per “La pluja en les mirades” de Jo­sep Fàbrega i Selva, de Cal­ders. Premi Ma­ria Teresa Saula, a la millor prosa poètica per au­tors fins 20 anys, també de tema lliure, per “Recordes aquell món que em vares dir que m’ensenyaries?” de Guiomar Sánchez i Pa­llarés, de Torreforta. Com és tradició, les obres guanya­dores van ser llegides pels seus propis au­tors i autores du­­rant la celebració dels Jocs.
    El plat fort de la commemoració dels primers Jocs celebrats a Calella, en­guany fa un se­gle, va ser l’es­cenificació d’u­na original visió retrospectiva. L’ac­triu Marta Juanhuix, caracteritzada com la primera reina de la festa – Mont­serrat Solà -, va llegir un fragment del primer poema guan­ya­dor de la Flor Natural, “La festa de l’amor” del poeta Claudi Omar. Se­gons el secretari dels Jocs, Josep Miracle, “ha estat un flash, una petita recordança, però entranyable, d’aquells primers jocs celebrats l’any 1908”, va dir. Coincidint amb aquesta commemoració, l’organització va retre un reco­neixement al pubillatge calellenc en motiu del 50è aniversari de la proclamació de la primera Pubilla calellenca.
    Aquesta edició centenària dels Jocs Florals de Calella va comptar amb un jurat prestigiós format pel filòleg Joan Ferrer i Costa, la poetessa Maria Serrat i Ragull i l’escriptor Joaquim Costa i Llobet. Va actuar com a Man­tenidor d’aquests Jocs, mos­sèn Eduard Vivas i Llo­rens qui, a part de poeta, escriptor i rector de la Pa­rròquia de La Jonquera, és també mantenidor perpetu dels Jocs Florals de la Gênet d’or de Perpinyà.

    Deixa un comentari